Peltoviljely

Peltoviljely

Isohuumosen tilalla on pitkät perinteet kotimaisen viljan tuottajana olemme toimineet viljatilana jo vuosikymmenten ajan. Tilan toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti ja olemmekin panostaneet tuotannossamme pellon kasvukunnon kehittämisen ohella myös parhaan tekniikan käyttöön viljelyssä.

Viimeisin merkittävä kehitysaskel otettiin viljankuivauksessa, jossa siirryttiin täysin biopolttoaineisiin vuonna 2013. Jo aiemmin biopolttoaineet ovat antaneet oman lisänsä lämmöntuotossa kuivaamoon. Aiheesta mm. OP-Pohjolan Kultajyvä lehdessä. Taloudellisen tehokkuuden ohella myös ympäristö on meille tärkeä.

Tilallamme viljellään lähes kaikkia suomessa viljeltäviä viljalajeja sekä oljy- ja valkuaiskasveja. Pohjoisesta sijainnista huolimatta käytämme myös pitkän kasvuajan lajikkeita ja lajeja.

Toimimme aktiivisessa yhteistyössä myös LUKE Ruukin toimipisteen kanssa viljelyn kehittämiseksi. Tilallamme on myös Boreal kasvinjalostuksen kenttäkokeita yleisimmistä viljellyistä viljalajeista. Koemme paikallisen koetoiminnan alueellamme erittäin tärkeäksi.

Panostamme jatkuvasti ravinteiden tehokkaan hyödyntämisen, jonka johdosta tilalla käytetyt ravinteet palautuvatkin lähes aina korjattavan sadon mukana. Myös näin toimimme mahdollisimman taloudellisesti ja ympäristöä säästäen, kun ravinnehuuhtoumat pystytään minimoimaan.